/ 8 نظر / 14 بازدید
فرشته

خدا تنها روزنه امیدیست که هیچگاه بسته نمی شود. تنها کسیست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد با پای شکسته هم می توان سراغش رفت. تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد تنها کسیست که وقتی همه رفتند محرمت می شود. وتنها سلطانیست که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن خدا را برایت آرزو دارم سلام مهربون از ناگفته های من وتو آمدم این ادرس جدید اونه ومن بی صبرانه منتظر تق لباب تو بر آن در هستم تا نگاهت با اندیشه آم هم آوا شود

زیتون (روان شناسی ازدواج)

سلام پیشاپیش عید راتبریک میگم به خواهراندیشمندوبزرگوارم [گل]

سعید

خُدا رو اگه بــاور داشته باشی زیر " بــاورت" یه نقطه میگذاره و میشه "یـــــــــــــاورت"

زیتون

سلام خرسندم ازحضورعیدانه ات برایت ارزوی رسیدن به عالی ترین اهداف زندگی ات را دارم خیلی بزرگوار هستی

سعید

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد ! نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد ! نباید بی تفاوت ! ... چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس ِ باران داد ! کبوترها که جز پرواز ِ آزادی نمی خواهند ! نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . . به او تعلیم ِ مانـــــــــــدن داد!

زیتون

[گل][گل]

زیتون (روان شناسی ازدواج)

سلام یاداشت سلفی ها راکه برایت میل کردم انشاالله بادقت بخون بعدکه میخوای بری کشورهای زیارتی مثل سوریه وعراق وحجازواشنائی داشته باشی