سفر ایستگاه

سفر ایستگاه

 

قطار می رود 

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

              به نرده های ایستگاه رفته

                                                 تکیه داده ام!

                                                                                                   قیصر امین پور

/ 0 نظر / 11 بازدید