٢٢ خرداد ٨٨  تا  ٢٢ خرداد ٩٠

              

  دو سال گذشت

                                      اما

                                چگونه ؟؟؟ !!!

 

 

٢٣ خرداد ٨٨

 

          روز بهت و حیرت

 

                                                                               یادته ؟؟؟!!!

 

 

٢۵ خرداد ٨٨ 

                 تا

                     ٢۵ خرداد ٩٠

 

 

٢٨ خرداد ٨٨

                  تا

                       ٢٨ خرداد ٩٠

 

 

 

 

٣٠ خرداد ٨٨

تا

٣٠ خرداد ٩٠

 

                   و ...

/ 0 نظر / 12 بازدید