کارکردهای بد پنهان رسانه ها

کارکردهای بد پنهان رسانه ها

 

1- گسیختگی در رسانه های جمعی باعث تشدید گسیختگی در زندگی ما می شود .

2- رسانه های جمعی فرار از واقعیات را تشویق می کنند .

3- رسانه های جمعی مانند یک ماده مخدر عمل می کنند و مردم را به انفعال و اعتیاد می کشانند .

4- رسانه های جمعی ذائقه های فردی را از بین برده و به سمت یک فرهنگی بودن هدایت می کنند .

5- رسانه های جمعی مردم را به سمت انفعال و گوشه گیری هدایت نموده و توجه آنها را از مسایل مهمتر منحرف می کنند .

6- رسانه های جمعی نگرش اجتماعی نسبت به زنان را تخریب نموده و تمایلات جنسی را برای فروش تولیدات مصرفی به کار می برند .

7- رسانه های جمعی تصور اشتباه از واقعیت ارائه می کنند .

8- رسانه های جمعی رفتار قالبی ایجاد می کنند و تصور غلطی را از خود و دیگران به آنها ارائه می کنند .

9- رسانه های جمعی نژاد پرستی را تشویق می کنند .

 

خدایا یک نفس آواز ! آواز !

         دلم را زنده کن ! اعجاز ! اعجاز !


                بیا بال و پر ما رو بیاموز

                            به قدر یک قفس پرواز ! پرواز !                  

                                                                                        (( قیصر امین پور ))

/ 0 نظر / 10 بازدید