ترانه ی بارانی

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت


یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک ، چک چک ... چکار با پنجره داشت ؟

 

                                                                                            (( قیصر امین پور ))

/ 0 نظر / 11 بازدید