دل نوشته

همیشه نکته های ظریفی در زندگی وجود دارد :

 

آدمی با خاطراتش زندگی می کند و به امید

برآورده شدن آرزوهایش زنده است ...

و

 

خاطره و آرزو جزء لاینفک زیستن آدمیست ...

 

درغیر این صورت

 

مرده ای هستی متحرک ...

/ 6 نظر / 19 بازدید
زیتون

اثرتنیدگی مزمن [استرس یافشارعصبی بیش از30%]براندام جسمی(جدول /کارل کوپر) اندام – حالت(فشارمزمن) برمغز - سردرد ومیگــــــــــرن خلق - هیجان وازدست دادن مایعات بدن (که رنگ ادرار مایل به قرمز میگردد درحالیکه طبع تر داریم ورنگ طبیعی طبع تر مثل آب بی رنگ است باید باخوراکی های گرم وخشک طلائی کنیم ) عضلات - کشش عضلانـــــــــــــــــــــــــــــی ودرد عضلانی برقلب - افزایش فشارخون ودرد سمت چپ قفسه سینه ریه ها - سرفـــــــــــــــــــــــــــــه وآســــــــــــــــــــــــــــــــم معده - سوزش سردل وسوء هاضمه وایجاد زخم معــده و... روده ها - دل درد ویبوست یا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهال مثانه - تکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررادرار وبروز علائم پروستات اندام جنسی- نامنظم شدن وتشدید خونریزی ودردهای دوران قاعدگی و عقیمی پوست - دانــــه های ‌پوستی و... بیوشیمی - خستگی ‌زیاد(منبع :* زندگی بااضطراب ـ کارل کوپر و...(ترجمه : ماشاء الله مدیحی‌) ـ ص19 [قفسه 5 کتابخانه آستان قدس رضوی ]

زیتون

سلام کاملا درست ومنطقی است حتی ازنظراجتماعی این مصداق دارد ملتی که تاریخ وخاطره و افسانه وتراژدی نداشته باشد مرده است مهم ترین تراژدی شیعه شهیدشدن امام حسین بدست شیعه است که ایت الله بهجت هم میفرماید11معصوم امد کشتیم 12بیایدهم همینطورمنتهی امتحان نشدیم زمینه اش پیش نیامده