حرف هایی بی پایان

قانون : ضوابطی که جامعه به صورت ((خودجوش)) خلق می کند ، قادر است قدرت حاکمه سیاسی و قانون مکتوب را بشکند ، حاکمیت های سیاسی ، همیشه در تصرف و تسلط به ((حقوق خودجوش))شکست خورده اند .

مردم و حاکمیت (امنیت اجتماعی)) به معنی وسیع کلمه را ،با نظمیه ،امنیه ، کلانتری ، دادگاه های کیفری ،زندان ، شکنجه و کشتار عوضی گرفته اند .

وجود و حضور امنیت به اعتبار جامعه شناسی آن از لوازم فعالیت اقتصادی است . جوامعی که به رشد صنعتی رسیده اند این امنیت را به صور مختلف تامین نموده اند . و این درحالی است که معمولا در کشورهایی مشابه کشور ما این امنیت تحقق نیافته است .

این پیکار است که نامش زندگی است . (( نیچه ))

/ 0 نظر / 10 بازدید