اسلام و تشیع

خدایا :

 

می دانم که اسلام پیامبر تو ، با (نه) آغاز شد ،

و تشیع دوست تو نیز ، با (نه) آغاز شد .

 

مرا ،ای فرستنده محمد ، و ای دوستدار علی !

به (اسلام آری) ، و به (تشیع آری) کافر گردان!

 

                                                ( دکتر علی شریعتی )

 

/ 0 نظر / 10 بازدید