# سبز

پایان

گندم های هفت سین به گندم های آسیاب گفتند :   قصه ما گرچه نان نداشت                                 اما                                     ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید
١١ اسفند تولد غیور مرد ایران زمین مبااااااااااااااااااااااااارک   میر ما بوی شقایق می دهد بوی پیچک های عاشق می دهد میر ما ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 4 بازدید