# مقصدزیبا

مسیر

اگر مسیر زیباست ابتدا یقیین پیدا کن به کجا می رود...                               اما اگر مقصد زیباست به مسیر توجهی نکن به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید